Acasă > Unități de învățământ

Acasă > Unități de învățământ

Unități de învățământAdresa: str. Castelului nr. 2, Brașov - 500128
Telefon: +40268412854+40711012106
Email: colegiul.baiulescu@gmail.comsecretariat@colegiulbaiulescu.ro
Site web: http://www.colegiulbaiulescu.ro/
Primăria îi invită pe copiii și elevii brașoveni să vadă cum se cultivă legumele și fructele și cum se obțin produsele lactate

Colegiul Tehnic ”Maria BaiulescuBraşov are un statut privilegiat în structura învăţământului preuniversitar braşovean, fiind singura unitate şcolara din Braşov şi din judeţul Braşov care pregăteşte personal specializat  pentru calificări cerute pe piaţa forţei de muncă din   domeniul textile – pielarie, la care s-au adăugat în ultimii ani și calificări din domeniul estetica şi igiena corpului omenesc  şi turism-alimetaţie publică.

Şcoala este situată în zona centrală a oraşului, mai precis în vechea cetate a Braşovului, lângă Bastionul Ţesătorilor, mărturie a preocupărilor de altă dată ale braşovenilor, vestiţi meşteşugari şi comercianţi. De-a lungul anilor, clădirea, care datează din 1770, a suferit mai multe reparaţii şi transformări, cele mai importante fiind supraetajarea din 1963, construirea unui corp nou  de clădire în 1978 și restructurarea, modernizarea infrastructurii din 2005.

Bazele instruirii şi formării profesionale în domeniul industriei prelucrătoare au fost puse, în această clădire, prin înfiinţarea în 1953 a Centrului Scolar Profesional de textile, pielărie şi cauciuc prin fuzionarea a trei şcoli: Şcoala profesională de cauciuc, patronată de Fabrica de cauciuc Fartec Braşov, Şcoala profesională de tăbăcărie, patronată de Fabrica „Timpuri Noi” Braşov şi Şcoala profesională textilă, patronată de Fabrica” Partizanul  Roşu” Braşov. De remarcat faptul că unitatea şcolară menţine din 1953 domeniul de pregătire principal, textile şi pielărie, contribuind astfel la transmiterea unei  vechi tradiţii.

Eforturile tuturor cadrelor didactice pentru dezvoltarea şi promovarea unităţii şcolare, susţinerea din partea autorităţilor locale, au făcut ca prin Programul Phare TVET RO 0108.01 pentru Modernizarea Invăţământului Profesional şi Tehnic, şcoala să beneficieze de un proiect  cu componentele : reabilitarea clădirii, stagii de formare ale profesorilor şi dotare cu echipamente multimedia moderne.

Având în vedere noua structură, capacitatea de educaţie şi formare profesională, locul acestei unităţi în comunitatea locală şi nu numai, din  2004 – 1 septembrie şcoala îşi schimbă numele în Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”, Maria Baiulescu fiind personalitate brașoveană  al cărui nume  s-a legat de promovarea drepturilor femeii, a meseriilor din domeniul industriei textile şi a economiei casnice. Şcoala de menaj şi industrie casnică, înființată de poeta brașoveană, devenise în 1936 Liceul Industrial „Maria Baiulescu”.

Din anul 2003 Colegiul a derulat un alt proiect în Programul Phare TVET RO 0108.03 pentru dezvoltarea instituţională şi reabilitare infrastructură – constând în amenajarea de ateliere de tricotaje, confecţii textile, confecţii încălţăminte și alimentație publică. Cele două proiecte din Programul Phare au însumat 235.257 Euro pentru reabilitarea clădirilor si 275.727 Euro pentru achiziţionare de echipamente, fără a include cursurile, stagiile de formare ale profesorilor. Participarea  cadrelor didactice la Proiectul Phare TVET 2004 016-772.04.01 pentru elaborarea materialelor de învăţare la distanţă a însemnat o nouă etapă de perfecţionare a acestora.

În toţi aceşti ani baza materială a şcolii s-a transformat, s-a modernizat și s-a adaptat noilor oferte educaţionale.

Formarea profesională în sistem dual a debutat la Colegiul Baiulescu în anul 2015 prin încheierea unui parteneriat pilot cu hotel Kolping și hotel Kronwell pentru 28 elevi din domeniul Turism și alimentație și a continuat în anul 2016 pentru alți 28 elevi.  Începând cu anul 2017, suportul legislativ lansat la nivel național de Ministerul Educației Naționale  prin Ordinul 3554/2016 și susținut si de Primăria Municipiului Brașov, a permis dezvotarea parteneriatului cu alte peste 30 firme puternice în domeniul ospitalității din județul Brașov.

Realizat la inițiativa operatorilor economici, parteneriatul pentru învățământul profesional dual de la Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” a fost generat de lipsa acută a personalului calificat în turism și alimentație, de dorința de a genera noi locuri de muncă și de a diminua exodul de resurse umane peste graniță.

Oferta educatională este deschisă atât absolvenților de gimnaziu, precum și celor de liceu, cu sau fară diplomă de bacalaureat. De asemenea, la forma de învățământ seral se pot înscrie persoane care doresc să își continue educația și să devină absolvenți de liceu.

În anul școlar 2022/2023 populaţia şcolară este de 750 elevi din care 483 elevi la liceu, 24 elevi la școala postliceală şi 246 elevi la școala profesională, peste 85% dintre ei fiind înscriși  la învățământul dual. Se constată o ușoară tendință de creștere a numărului de elevi (de la 602 în anul 2017) ca urmare a introducerii învățământului dual.

Performantele şcolare constau, în primul rând, în realizarea unui progres şcolar, care de altfel se efectuează cu dificultate, muncă şi perseverență atât din partea profesorilor cât şi a elevilor, dar este de menționat că acest progres este vizibil între clasa a IX a şi sfârşitul ciclului de studiu, din punct de vedere al învățăturii, al comportamentului şi al manifestărilor personale.

În ceea ce privește rezultatele examenului de bacalaureat, din 2017 a existat o creștere lentă a procentului de promovabilitate (2019 – 60.25%, 2020 – 68.42%, iulie 2021 – 81.66%), iar pentru învățământul profesional și tehnic există un procent de certificare anuală de 98%. Implementarea proiectului ROSE este un pilon important în proiectul de creștere a promovabilității examenului de bacalaureat, continuarea studiilor dar și reducerea absenteismului.

 

DE CE SĂ NE ALEGI?

  • FUNCȚIONALITĂȚI
  • Traditie & Prestigiu – Colegiul  ”Maria Baiulescu” are o tradiție în domeniul tehnic de aproape 70 de ani, funcționează într-un spaţiu şcolar prietenos, adecvat nevoilor de dezvoltare a personalităţii şi a performanţelor profesionale ale elevilor.
  • Profesionalism – Urmărim să răspundem, prin toate acţiunile desfăşurate, cerinţelor de educaţie, formare profesională iniţială şi continuă ale comunităţii.
  • Meserii de viitor – Sistemul de învățământ dual a condus la creșterea relevanței și calității formării profesionale prin asigurarea accesului elevilor la resursele tehnologice și la dobândirea unei experiențe timpurii a elevilor în relație cu un potențial loc de muncă, agenții economici fiind direct interesați de angajarea absolvenților.

La solicitarea operatorilor economici interesați, Colegiul Tehnic ”Maria Baiulescu” Braşov poate organiza, în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, formarea profesională a elevilor prin sistem dual pentru calificări profesionale de nivel 3 în domeniile: Electric și Electromecanică.

În cadrul Colegiului Tehnic ”Maria Baiulescu” Braşov învață atât elevi din Municipiul Brașov cât și elevi din alte localități.

Domeniu Calificare profesională
Turism și alimentație ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație
bucătar
lucrător hotelier