Acasă > Unități de învățământ

Acasă > Unități de învățământ

Unități de învățământAdresa: Str. Zizinului Nr.106. Brașov - 500406
Telefon: +40268330375
Email: remusradulet@yahoo.com
Site web: https://www.ctenergeticremusradulet.ro
Primăria îi invită pe copiii și elevii brașoveni să vadă cum se cultivă legumele și fructele și cum se obțin produsele lactate

Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț”, fondat în anul 1967 la Brașov, este o instituție de învățământ care oferă activități educaționale de la nivel de grădiniță până la nivel liceal și postliceal, pregătind elevii în domeniul electromecanic, electric și electronic prin lecții teoretice și laboratoare de înaltă tehnologie. De asemenea, oferă pregătire practică în parteneriat cu companii brașovene de renume. CTERR oferă posibilitatea asimilării noilor cunoștințe în trei limbi: română, maghiară, respectiv germană. CTERR pune la dispoziție opt specializări pentru liceu, școala profesională, maiștri și postliceală.

Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț” este o instituție de formare inițială și continuă. În concordanță cu schimbările actuale, școala noastră a reușit să-și găsească „drumul modernității”. Printre principalele puncte ale misiunii enumerăm:

 • Formarea capacităților intelectuale, a abilităților practice și a disponibilităților afective prin asimilarea de cunoștințe estetice, morale și științifice (în domeniiletehnică de calcul, instalați electrice, automatizări și mecatronică);
 • Însușirea cunoștințelor științifice, a valorilor culturii naționale și universale;
 • Cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice, a respectului pentru natură și mediul înconjurător (eco-educație);
 • Însușirea tehnicilor de muncă intelectuală și a celor de tehnologia informației necesare instruirii și autoinstruirii pe durata întregii vieți;
 • Dezvoltarea armonioasă a elevilor prin educație morală, religioasă, igienico – sanitară și prin practicarea sportului;
 • Asigurăm, pentru tinerii și adulții din orașul Brașov, județul Brașov și din alte județe ale Regiunii Centru, pregătire în domeniul electronic și electrotehnic, stimulând totodată dezvoltarea carierei și creșterea potențialului economic și social al zonei.
 • Serviciile oferite de școală au la baza calitatea, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toți participanții la procesul educaționalși deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții.
 • Școala este principalul furnizor de forță de muncă calificată de nivel 3, 4 și 5 pentru unitățile economice din domeniul electric și electronic, cum ar fi: electromecanic, electrician, tehnician în instalații electrice, tehnician echipamente de calculși maistru centrale stații și rețele electrice.

 

DE CE SĂ NE ALEGI?

FUNCȚIONALITĂȚI

 • Tradiție & Prestigiu

Istoria acestui Colegiu începe în anul scolar 1967-1968, atunci când a început să funcţioneze Liceul Industrial nr.1, concomitent cu Şcoala Profesională nr. 10. Cele două au coexistat în această formulă până în 1991, când toate formele de învăţământ s-au unificat sub numele de Grup Școlar Energetic Braşov, cuprinzând clase de liceu, zi și seral, şcoala profesională, şcoala de maiştri şi, din 1994, şcoala postliceală. Actul de înfiinţare al liceului este Hotarîrea nr. 52 a Colegiului Ministerului Energiei Electrice din 30.05.1967. Primele clase au funcţionat în cele două săli ale Dispensarului sanitar I.R.E. Brașov, pe strada Zizinului, nr. 104. Abia în anul 1968 s-a dat în folosinţă localul de azi al şcolii, care a fost modernizat în timp datorită construirii atelierelor electrice,  poligonului de manevre, căminului şi a sălii de sport. De-a lungul timpului, dotările şi amenajările au continuat, cu atât mai mult cu cât liceul s-a îmbogăţit cu noi specializări, respectiv cu secţiile de predare în limbile: maghiară şi germană (1976-1977 şi 1977-1978).

Anul 2003 este unul important pentru că va marca transformarea definitivă şi plasarea liceului în rândul şcolilor cu tradiţie şi cu renume din Braşov. Extinzându-şi constant paleta formativ-informativă la toate formele de învaţământ, liceul obține statutul de Colegiu Tehnic, urmând să poarte numele academicianului de renume mondial Remus Răduleţ.

 • Profesionalism

„Pregătire pentru competență și profesionalism”

În concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă, C.T.E. “Remus Răduleț” pune la dispoziţia comunităţii oportunităţi de educație și instruire în Automatizări, Instalații electrice, Mecatronică, Electromecanică, Tehnică de calcul. Prin acțiuni de înaltă responsabilitate și de calitate, se va urmării satisfacerea nevoilor de învățare, pentru ca absolvenții să se integreze profesional și să realizeze activități performante, compatibile cu cele din Uniunea Europeană. Se va asigura elevilor o dimensiune Europeană a Educației, o realizare în carieră, sporirea calității vieții și prosperitatea economică, a performanței și spiritului de echipă, a învățării pe tot parcursul vieții.

 • Tehnologie

CTERR este o școală pregătită pentru provocările viitorului. Laboratoarele noastre sunt dotate cu aparate și echipamente educaționale profesionale de vârf. Astfel, școala are următoarele dotări:

  • Laborator de automatizări
  • Laborator de instalații electrice
  • Laborator de mecatronică
  • Laborator de electronică
  • Laborator de electromecanică
  • Laboratoare de informatică
  • Ateliere electrice
 • Meserii de viitor

Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț este un centru educativ comunitar care sprijină dezvoltarea intelectuală, morală şi culturală a participanţilor la actul educaţional. Comunitatea şcolii noastre, elevii, părinţii, profesorii și întreg personalul, construiesc viitorul. Știm că numai prin muncă de Calitate, Tenacitate, noi Eforturi, Responsabilitate şi Respect ne vom dezvolta, vom avea succes, vom fi competitivi…! Până în anul 2025 Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț va fi o şcoală modernă, recunoscută în zonă prin  rezultatele la învăţătură ale elevilor, integrată nevoilor sociale ale comunităţii, realizând pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, la standarde europene.

În viitor, Colegiul Tehnic Energetic Remus Radulet Brașov își propune o dezvoltare în domeniul energiilor verzi.

În acest sens dorim să ne dezvoltăm cu noi specializări pe segmentul învățământului dual care să ofere pregătire în domeniul instalațiilor solar termice și  a panourilor fotovoltaice, mai ales în contextul actual al directivelor europene privind creșterea utilizării energiilor regenerabile și a sustenabilității energetice.


La solicitarea operatorilor economici interesați, Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț” poate organiza, în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, formarea profesională a elevilor prin sistem dual pentru calificări profesionale de nivel 3 în domeniile: Electric și Electromecanic.

În cadrul Colegiului Tehnic Energetic „Remus Răduleț” învață atât elevi din Municipiul Brașov cât și elevi din alte localități din țară și din Republica Moldova. Aceștia din urmă au posibilitatea de a fi cazați în căminul amenajat în încinta colegiului nostru, în condiții civilizate și la prețuri accesibile.

Domeniu Calificare profesională
Electric Electrician aparate și echipamente electrice și energetice
Electrician exploatare centrale stații și rețele electrice
Electromecanic Electromecanic utilaje și instalații industriale